OK
shahr    1-واردات مستقیم و بدون واسطه کالا از قبیل: برنج، نهاده های دامی، مواد اولیه صنعت نساجی و ...

2-صادرات انواع محصولات بنابر نیاز بازارهای هدف مانند انواع محصولات پتروشیمی و ...

3-ارائه انواع مشاوره های تخصصی امور مختلف بازرگانی به کلیه سازمان ها و ادارات متقاضی

3-بازاریابی محصولات تولید داخل جهت فروش در کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه

4-شرکت در کلیه پیمان ها، مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی

5-همکاری با شهرداری ها و شرکت های تابعه بانک شهر در خصوص کارگزاری و پیمانکاری