OK
shahr    

 

1-انجام کلیه امور بازرگانی در امر صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و منطبق با قوانین کشور.

2-انجام مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های مختلف بازرگانی خارجی و داخلی.

3-انجام قراردادهای کارگزاری و پیمانکاری با کلیه شرکت ها، سازمان ها و شهرداری های کل کشور.

4-ارائه مشاوره تخصصی در رابطه با کلیه امور بازرگانی به کلیه شرکت ها و موسسات مجاز.